כחלק מקבוצת משרד עוה"ד פייפר- כהן

אובדן כושר עבודה – פנסיית נכות

אדם שאיבד את כושר עבודתו וסובל מנכות תפקודית, עשוי למצוא כי הוא זכאי לקבלת פנסיית נכות. קצבה זו משולמת בנוסף לפיצויים המתקבלים מאובדן כושר העבודה והיא תתקבל לעתים באופן אוטומטי בעקבות התביעה, ללא צורך לעבור וועדה רפואית נוספת. כיצד מתקבלת פנסיית נכות? מה ההבדל בינה לבין תביעת אובדן כושר עבודה? למידע אודות אובדן כושר עבודה – פנסיית נכות, המשיכו לקרוא.

 

תנאי זכאות - נפגעי עבודה

  • נפגעי עבודה עשויים להיות זכאים למענק נכות חד פעמי או לקצבת נכות חודשית, אם נקבעה להם דרגת נכות בשיעור של 9% לפחות.
  • התביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה תטופל רק אם הוגשה קודם לכן תביעה לדמי פגיעה, שבעקבותיה הוכרה הפגיעה כפגיעה בעבודה.
  • עובדים שהגישו תביעה להכרה בפגיעה בעבודה תוך 12 חודשים ממועד היווצרות הנכות, ואת התביעה לקביעת דרגת נכות תוך 12 חודשים ממועד ההכרה בפגיעה, זכאים לגמלה מלאה ללא הפחתה מיום תחילת הנכות.

לייעוץ מקצועי עם עורך דין אובדן כושר עבודה בנושאי תביעות פיצויים – צרו קשר עם משרדנו.

מהו אובדן כושר עבודה?

אובדן כושר עבודה הוא כיסוי ביטוחי המגן על עובדים במשק במקרה שבו הם חלו או נפצעו וכעת אינם מסוגלים לעבוד כך שהם חווים אבדן הכנסה. כיסוי זה מסופק במקומות עבודה שכירים כחלק מביטוח המנהלים, אך הוא גם עומד כפוליסת ביטוח בפני עצמו, אותו ניתן ליצור בכל חברת ביטוח כביטוח פרטי. בנוסף, כיסוי זה מתקיים גם בפוליסת קרן הפנסיה החדשה – דהיינו פנסיית נכות.

בס"ד

להגשת תביעת נכות כללית

ייצוג מקצועי בכל תחומי תביעות הביטוח

אז מה בעצם ההבדל?

ההבדל טמון בפוליסה הפרטית שאדם יצר לעצמו למקרים של אובדן כושר עבודה לעומת פוליסה המתקיימת במסגרת החיסכון הפנסיוני. כאשר אדם יוצר לעצמו כיסוי בביטוח הפרטי, הוא חותם על פוליסה בחברת בטוח לבחירתו ובוחר בתנאי הפוליסה בהתאם לרמת ההכנסה והשכר, כדי שיהיה אפשר לקבל תשלום רלוונטי לרמת החיים ובהתאם להגדרה המקצועית הנכונה לעיסוקו.

כאשר מתרחש כיסוי מכוח ביטוח המנהלים, אפשר להגדיר אותו כסל חיסכון פנסיוני, שבעבר היה אמור לתפקד כאלטרנטיבה לקרנות הפנסיה ולכן בתוכו מצויים ביטוחים שונים, שאחד מהם הוא אובדן כושר עבודה. בכך הוא אמור לספק אלטרנטיבה לקרנות הפנסיה, שבתוכן יש פנסיית נכות, פנסיית זקנה ופנסיית שארים.

פנסיית נכות בקרן הפנסיה, היא מעין מוצר חדש שנמצא בקרנות הפנסיה בחברות הביטוח ובתי ההשקעות. עם השנים גדלה התחרות בעולם הביטוח והביאה לשיפור כיסויי קרנות הפנסיה, כך שהן עברו להציע גם כיסויים ביטוחיים שבעבר לא התקיימו, כמו כיסוי אובדן כושר עבודה.

אובדן כושר עבודה – פנסיית נכות

הכיסוי המסופק למבוטח

בתיאוריה, כיסוי אובדן כושר עבודה מעניק תשלום של 75% מגובה השכר. אך ההשתכרות המחושבת בפועל, מתייחסת לשכר המבוטח שהוגדר בפוליסה ולא לשכר בפועל! מדוע זה קורה? נניח שעובד מסוים הצטרף לפוליסה כעובד מתחיל והרוויח 5,000 ₪ לחודש. בהינתן גובה הכיסוי (75%), הרי שהוא עומד על 3,750 ₪.

אלא שאותו עובד התקדם בעבודתו וצבר וותק, אך הפוליסה שלו לא עודכנה בהתאם ולכן במצב של אבדן כושר עבודה, הכיסוי שיסופק לו יהיה נמוך משמעותית מגובה שכרו בפועל. כתוצאה מהמצב, מתרחש פיצול במגזר הציבורי שכולל צבירה גם בקופת גמל. אם העמית לא כיסה את עצמו בקופת גמל בגין אובדן כושר עבודה, הכיסוי שיתקבל עבורו יהיה רק על חלק מהשכר, שנלקח מקרן הפנסיה.

מסיבה זו צריך להכיר את המושג "גג חתם", דרכו אפשר להגדיל מידי שנה את הכיסוי ב-15%-20% אם קיימת עלייה בשכר. זוהי פעולה אקטיבית ויזומה שהעמית יבצע.

שאלון נכות עבודה

מלאו את השאלון וניצג מטעמנו יחזור אליכם לייעוץ

מהי בדיוק פנסיית נכות?

פנסיית נכות (המכונה גם: כיסוי אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה) מפרידה בין כיסויים וותיקים לחדשים. בקרנות הוותיקות, הכיסוי סופק עד לגובה של 70% מהשכר, מה שמתקבל בשיעור נמוך מהשכר בפועל. בקרנות החדשות, עומד הכיסוי על 75% מהשכר המבוטח באופן הבא: מחשבים את ממוצע השכר ב-3 החודשים האחרונים וב-12 האחרונים ומשלמים את 75% בעבור הממוצע הגבוה מהשניים.

גם כאן קיימים מסלולים שונים התלויים בגיל המבוטח, כך שייתכן והכיסוי בגין אובדן כושר עבודה יהיה נמוך יותר מהשכר בפועל. מסיבה זו צריך להתייחס לגיל ההצטרפות לביטוח ולעדכון הפוליסה לאחר כל עלייה בשכר.

 

הבדלים בין פנסיית נכות וקצבת נכות כללית

קצבת נכות כללית הניתנת מהמוסד לביטוח הלאומי, איננה קשורה לכיסוי מקרן הפנסיה שבו עקרונית מתקיים כיסוי עד לגיל הפרישה. עד שנת 2003 תוקף הכיסוי לפוליסת אובדן כושר עבודה הסתיים בגיל 65. בשנת 2018 ניתנה הנחייה ממשרד האוצר לבצע התאמות לגיל העובד, אך חשוב שתיקחו אחריות אישית ותוודאו שהפוליסה שלכם עדיין מכילה כיסוי מתאים.

חשוב שהעיסוק בפוליסה יוגדר באופן מדויק. חברות הביטוח לא ממהרות לשלם את תביעות אובדן כושר העבודה ופעמים רבות טוענות כי הלקות איננה פוגעת בתפקוד בפועל. בקרן הפנסיה, המעסיק רשאי להפריש עד 7.5%, מהם 2.5% עוברים לכיסוי פנסיית נכות ועד לתקרה של 640 ₪ בחודש. העובד עצמו יכול להפריש מיתרת שכרו עד לתקרה זו ולקבל בגינה הטבת מס.

חשוב להדגיש שפנסיית נכות עשויה להיות מאושרת מטעם קרן הפנסיה למשך שנה-שנתיים בלבד. רק אם המבוטח יוכיח כי המקרה שלו צמית ופוגע בתפקודו, קרן הפנסיה תקבע נכות מתמשכת כך שיסופק בגינה תשלום חודשי קבוע. קצבת נכות כללית לעומת זאת, תקבע האם מדובר בנכות זמנית או צמיתה בהתאם לליקוי ממנו סובל התובע ולאור שיעורי הנכות המוגדרים מראש בספר הליקויים בביטוח הלאומי.

ייתכן ששיעור הנכות יקנה קצבה חודשית קבועה, אך במקרים בהם שיעור אחוזי הנכות שנקבע הינו נמוך יחסית, ניתן לקבל מענק חד פעמי. בנוסף, בכיסוי אובדן כושר עבודה פרטי מתבקש המבוטח למלא הצהרת בריאות שלפיה יהיה אפשר לחשב את רמת הסיכון של המבוטח ולעמוד על גובה הפרמיה. בפנסיית נכות לעומת זאת, ניתן להצטרף גם ללא החיתום, כך שהקרן תבדוק רטרואקטיבית את הביעה שהוגשה לה.

בנושא הזה חשוב להדגיש כי ישנה תקופת אכשרה של 5 שנים! כלומר – עמית שהצטרף כשהוא חולה למשל, אך לא תבע בהן את הפוליסה, ייחשב כאילו שהצטרף במצב בריא. זהו נתון חשוב מאחר ולאורך תקופת אכשרה כה ארוכה עשוי להתרחש גידול בשכר.

נניח שהמחל התגלתה יום לפני עלייה בשכר והמבוטח תבע את הקרן לפני שחלפו חמש השנים בשכרו החדש – הרי שהכיסוי שיחושב יתבסס על השכר הישן.

ייתכן ומגיע לך הרבה כסף!
בדיקה להערכת סיכויי תביעתך ללא התחייבות!

 

נכות צמיתה בפנסיית נכות

אז מתי קרן הפנסיה תאשר פנסיית נכות לצמיתות? אם קוראים את תקנון קרן הפנסיה, מגלים כי אין הגדרה ספציפית הקובעת באילו מקרים פנסיית הנכות תאושר לצמיתות. ועם זאת, ככל שגילו של המבוטח גדול יותר, יהיה אפשר להוכיח כי המצב קבוע לאורך השנים וכי אין סיבה להפסיק את התשלום בגינו. במקרה לדוגמה, עובדת צעירה בת 45 סבלה מבעיית ריאות קשה, מה שהוביל לשורה של אשפוזים, בעיות אורתופדיות ודיכאון חמור.

על כן לקרן הפנסיה לא נותר אלא לקבוע כי הנכות שלה הייתה קבועה ובכך לספק לה וודאות, ביטחון כלכלי ושקט נפשי לכל חייה.

 

מתי מתקבל התשלום?

עד לפני מספר שנים, היה נהוג שעובד שאיבד את כושר עבודתו בשל מחלה או תאונה, מקבל תשלום בעבור 90 הימים הראשונים מאת הביטוח הלאומי. החל מהיום ה-91 הוא מקבל תשלום מפוליסת הביטוח שלו. כיום, מי שברשותו ביטוח מנהלים וקרן פנסיה יקבל תשלום רטרואקטיבי מהחודש הראשון, גם בעבור התקופה שבה התקבלו דמי הפגיעה מביטוח לאומי.

קבלת התשלום מתבצעת כך שבחודש הרביעי (מהיום ה-91) יבוצע החזר בעבור חודש זה והחודש הראשון. בחודש שלאחר מכן, יתקבל החזר עבור החודש השני וכן בעבור חודש זה.

 

שאלון קרן פנסיה

מלאו את השאלון וניצג מטעמנו יחזור אליכם לייעוץ

אובדן כושר עבודה – פנסיית נכות: חשוב לשים לב

שחרור מאובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה מאפשר לחברת הביטוח / קרן הפנסיה להיכנס לנעלי המעסיק ולשלם למבוטח "משכורת". המעסיק אמור להמשיך להפריש לחיסכון העתידי של העובד לטובת פנסיית הזקנה שלו ופעולה זו נקראת "שחרור מתשלום פרמיה שוטפת לחסכון פנסיוני בביטוח מנהלים או קרן פנסיה". כדי שפוליסת הביטוח תמשיך להפריש לאותו עובד לקופת הפנסיה, המבוטח חייב להגדיר זאת מראש.

כל עוד הפוליסה שלו לא קבעה סעיף שחרור מאובדן כושר עבודה, אם התרחש לו אירוע ביטוחי הוא יישאר ללא כיסוי ההפרשות הפנסיוניות וייאלץ להשלים אותן בעצמו, מה שיגרום לו נזק כלכלי אדיר ככל ששכרו גבוה יותר.

שאלון נכות כללית

מלאו את השאלון וניצג מטעמנו יחזור אליכם לייעוץ

ביטול קיזוז מול ביטוח לאומי

קרן הפנסיה/ חברת הביטוח עשויה לטעון לפטור מתשלום בשל כפל תשלומים, כאשר אדם מקבל קצבת נכות מביטוח לאומי. כדי למנוע ממצב זה להתרחש, יש לחתום על "ביטול קיזוז מול ביטוח לאומי" ובכך לקבל את התשלומים מכאן ומכאן.

פנסיית נכות היא כיסוי ביטוחי מפני מצב של אובדן כושר עבודה. המטרה היא לבטח עובדים מפני סיכון אפשרי שבו הם יחוו מצב שהם לא יכולים להמשיך לעבוד עקב אירוע רפואי או תאונה שהותירו להם נזק עד כדי נכות.

כיסוי בגין אובדן כושר עבודה יהיה בגובה של 75 אחוזים מתוך השכר של העובד. חשוב לשים לב כי כאשר מדובר בביטוח פנסיוני גובה השכר נקבע על פי מה שמצוין בפוליסה (גם במקרה שהשתנה אך זאת לא עודכן), לעומת מול ביטוח לאומי שמחושב על פי 3 המשכורות האחרונות.

ראשית, כול אדם בישראל המבוטח בביטוח הלאומי זכאי לקבל קצבת נכות במקרה שבו הוא מקבל הכרה בנכות שיש לו מהביטוח הלאומי. ההכרה נותנת התאמה של שיעור אחוזי נכות אשר מזכים בקצבאות בגובה מסוים. נוסף על כך, תקבלו מה שמוגדר בפנסיית הנכות הפרטית שלכם.

לעיתים ישנם מקרים בהם לא יהיה כפל תשלומים ובעצם יתבצע קיזוז של שני התשלומים. באם יש לכם ביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת פנסיית נכות, ודאו שאתם מקבלים את כול מה שמגיע לכם.

תוכן עניינים
השאירו פרטים
ונחזור אליכם בהקדם: