כחלק מקבוצת משרד עוה"ד פייפר- כהן

אובדן כושר עבודה חלקי

עובד שנפגע בעקבות תאונה או מחלת מקצוע עשוי להיות מוכר כבעל אובדן כושר עבודה חלקי או מלא. אובדן כושר עבודה חלקי קובע כי הפגיעה או המחלה איננה מונעת מכם להמשיך לעבוד, אך כעת נגרם מצב שבו היקף העבודה או סוג העבודה מוכרחים להשתנות. כתוצאה מכך, תיגרם באופן טבעי גם פגיעה בשכר הרגיל של העובד ולכן חשוב לעשות סדר בדברים ולהבין במדויק כיצד לפעול.

יש לך שאלה? לייעוץ ללא עלות השאירו פרטים >>

 

מהו אובדן כושר עבודה חלקי?

אובדן כושר עבודה חלקי מוכר אפשרות להמשיך לתפקד, אבל ברמת תפקוד ירודה של לפחות 25% מהיכולת הקודמת, הן מבחינת השכר והן מבחינת היקף העבודה. במצב כזה מתקיימת האפשרות לקבל פיצוי כספי מחברת הביטוח הפרטית וכן זכאות לדמי פגיעה במוסד לביטוח לאומי.

מהו אובדן כושר עבודה מלא?

במצב זה נמנעת היכולת של העובד לעבוד בכל היקף עבודה שהוא ובשיעור של 75% מאובדן היכולת.

כושר עבודה חלקי עשוי להשתנות!

ישנם מקרים רבים שבהם עובדים מוגדרים כנפגעים ברמת אובדן כושר עבודה מלא או חלקי, אך כעבור תקופה מסוימת מצבם משתנה, מה שמחייב שינוי הגדרת אובדן כושר עבודה. כך או כך, מתקיימת זכאות לפיצוי בגין הירידה היחסית בשכר לאורך התקופה שבה העובד לא היה מסוגל לעבוד.

כיצד מגישים תביעת אובדן כושר?

אובדן כושר עבודה חלקי או מלא מזכה בקבלת פיצויים בגין אובדן ההכנסה שנגרם כאמור והוא יינתן מחברת הביטוח כל עוד קיים ביטוח מתאים או קרן הפנסיה וכן מהמוסד לביטוח לאומי. תהליך קבלת פיצויים דורש התעסקות בירוקרטית מתישה ומורכבת, מה שרצוי שיבוצע בכל מקרה על ידי ליווי של עורך דין מתאים שבקיא בדיני נזקי גוף, דיני עבודה, הביטוח הלאומי וחברות הביטוח.

עורך הדין הוא הכתובת שאליה מעבירים את כל הניירת הנדרשת להגשת התביעה, בצירוף תביעה מקצועית ומפורטת שמציגה באופן מובהק וברור את המצב הרפואי. עורך הדין ישמש גם כמייצג בכל הערכאות השונות, עד למיצוי כל הזכויות של העובד וקבלת מלוא הפיצויים המגיעים לו על פי החוק.

כמובן שעורך דין יכול לטפל גם בכל מצב שבו התביעה נדחתה ולהגיש ערעור מתאים על החלטות שונות, כל עוד ההחלטות הללו לא משביעות רצון ולא ממצות בפועל את כל הזכויות העומדות לרשות העובד שנפגע.

 

סוגים שונים לאובדן כושר העבודה

את אובדן הכושר נהוג לחלק לשתי קבוצות מרכזיות:

 

על בסיס משך הפגיעה

זהו אובדן כושר עבודה זמני מתרחש בדרך כלל לתקופה של 3 חודשים.

 

איש-חושב

על בסיס היקף הפגיעה

זהו אובדן כושר עבודה חלקי או מלא ולפיכך הליך התביעה צריך להתייחס לסוג הפגיעה והנזק שהותירה אחריה, על מנת לקבוע את כשרותו של אדם מסוים לבצע עבודה בהיקף מצומצם או לבצע שינוי בעבודתו באותו מקום עבודה. שיעור אובדן כושר עבודה חלקי מתייחס לפגיעה ביכולת השתכרות בשיעור של 25%-74% ומציין מצב שבו נבצר מהעובד להמשיך לעבוד באופן שבו עבד לפני שנפגע או חלה.

במצב כזה ייתכן שעובד יכול להמשיך לעבוד באותו העיסוק הקודם שלו אך בהיקף שעתי נמוך או בתפקיד שדורש פחות אחריות או סמכויות. כמובן שרמת השכר הרגילה שלו תיפגע ביחס לקודמת ולכן בסיס הפיצויים יתייחס לפגיעה בשכר יינתן בהתאם על מנת לפצות עליה.

כך או כך, עובד שהוכר כבעל אובדן כושר עבודה חלקי זכאי להתפטר מעבודתו בדין מפוטר, מה שמאפשר למעסיק לפטר אותו ולשמור על זכויותיו בעת הפיטורין על מנת שימצא מקום עבודה מתאים להיקף השעות או סוג העבודה שהעובד כעת מסוגל לבצע עקב מצבו.

 

קבלת אחוזי נכות

אדם שהוכר כבעל אובדן כושר עבודה חלקי עשוי להימצא זכאי גם לאחוזי נכות בשיעור מסוים, מה שצפוי להעניק לו קצבה או תשלום חד פעמי בהתאם למצבו. כאן חשוב להבהיר כי קיים הבדל בין נכות רפואית הנגרמת כתוצאה מבעיה רפואית מסוימת לבין נכות תפקודית, הנובעת מאובדן כושר. נכות תפקודית לא מתקיימת ועדה רפואית אלא קביעה לאחוזי הנכות מטעם פקיד התביעות בביטוח הלאומי ובהתאם להתייעצות והפניה מתאימה מרופא תעסוקתי.

אם מדובר באובדן כושר לעקרות בית שאינן מסוגלות עוד לבצע את עבודות משק הבית, הביטוח הלאומי יעמיד את שיעור אחוזי הנכות על 60%, 65% או 74% במצב של אובדן כושר עבודה חלקי או על שיעור אחוזי נכות של 100% במצב של אובדן כושר עבודה מלא.

 

תביעת אובדן כושר מול חברת הביטוח

פיצויים בגין אובדן כושר עבודה בחברת הביטוח הפרטית (ככל שלעובד קיים ביטוח מתאים) ישולמו רק לעובדים שפוליסת הביטוח שלהם כוללת פיצויים במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי. לעניין זה שימו לב היטב לפוליסה החתומה וודאו שהיא מכילה כיסוי למקרה של אובדן כושר חלקי ולא רק אובדן כושר עבודה מלא.

צריך לציין גם שחברות הביטוח לא שוות לשלם פיצויים ומערימות קשיים בדרך, כך שאדם בעל אובדן כושר עבודה חלקי צפוי למצוא את עצמו במאבקי פרשנות מפרכים בנוגע לסוג העבודות שהוא יכול לבצע ובהתאם לעיסוקו או עיסוק סביר שדומה לו.

 

קבלת פיצויים מהביטוח הלאומי

דמי הפיצויים לעובדים בעלי אובדן כושר עבודה חלקי מתייחסים למספר סוגי תשלומים וזאת על פי הסיבה שגרמה לאובדן כושר העבודה:

 

דמי פגיעה

תשלום זה יינתן לעובדים עם אובדן כושר עבודה (חלקי או מלא) כתוצאה מתאונת עבודה בשיעור של 75% מהשכר הממוצע (לפי 3 חודשים אחרונים, או בנסיבות מסוימות לפי 12 החודשים האחרונים). לקבלת דמי הפגיעה יש לבצע בדיקה אצל רופא תעסוקתי שיקבע מהו פרק הזמן שבו העובד מנוע מלעבוד בצורה סדירה.

דמי הפגיעה משולמים לעובדים באובדן כושר עד 90 ימים מיום הפגיעה. החל מהיום ה-91 ומעלה וכל עוד אובדן כושר עבודה החלקי נמשך, יהיה אפשר להגיש בקשה לקבלת קצבת נכות מעבודה (נכות תפקודית כפי שפורט למעלה) ולקבל סכום קצבה ההולם את המצב הרפואי הקיים.

 

קצבת נפגעי תאונות

קצבה זו תשולם לעובד בעל אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה שאינה תאונת עבודה או תאונת דרכים (בדומה לתאונות אישיות הנגרמות בסביבה שונה מזו של מקום העבודה או בדרך אליו/ ממנו) ובשיעור של 75% מהשכר הממוצע ע"פ 3 חודשים אחרונים, בדומה לדרך שבה מחושבים דמי הפגיעה.

קבלת קצבה זו מצריכה מהעובד להיבדק תוך 72 שעות על ידי רופא מרגע שהתרחשה התאונה. הקצבה תשולם עד 90 ימים לאחר התאונה, כאשר מצבים שבהם אובדן כושר העבודה נמשך גם לאחר מכן, יעניקו לעובד זכאות להגיש בקשה לקצבת נכות כללית.

כמו כן, כל אובדן כושר עבודה חלקי כתוצאה מתאונת דרכים מזכה בקבלת פיצויים בהתאם לחוק הפלת"ד.

 

קצבת נכות כללית

קצבאות נכות כללית משולמות לעובדים הסובלים מפגיעה עקב מחלה או תאונה שגרמה להם לאובדן כושר עבודה חלקי או מלא לצמיתות בשיעור של לפחות 50%, או ירידה בהכנסות בשיעור של לפחות 60%. אם נגרם לעובד אובדן כושר עבודה זמני בלבד, קצבה זו תשולם כל עוד הכנסתו ירדה בשיעור של לפחות 45%.

תוכן עניינים