כחלק מקבוצת משרד עוה"ד פייפר- כהן

תאונת עבודה

החוק קובע: כל אדם שנפגע במהלך עבודתו, בדרך או בחזרה ממקום העבודה לרבות במהלך הפסקת הצהריים – מוגדר כמי שחווה תאונת עבודה וזכאי לפיצויים בגינה. במאמר זה נתייחס לזכויות נפגעי העבודה ולדגשים החשובים לצורך הגשת תביעה מתאימה.

 

תאונת עבודה: אל תתבעו ללא ידיעת הזכויות

תאונות הן חלק אינטגרלי מהבלתי צפוי ושאיננו ניתן לתכנון. אמנם קיימות תאונות שניתנות לחיזוי, למשל בשל רשלנות העובד או רמת בטיחות נמוכה במקום העבודה, אך התאונה כשלעצמה היא אירוע בלתי צפוי, פתאומי, שמתבטא בפגיעה בכל דרגות החומרה ובגינו מאפשרת המדינה פיצויים וזאת דרך המוסד לביטוח הלאומי המעניק תגמולים דרך מסלול ייחודי לנפגעי עבודה.


כדי להתמודד מול המוסד לביטוח הלאומי בדרך היעילה ביותר, בתהליך שדורש מטבעו בקיאות מלאה ואורך רוח בנוגע לבירוקרטיה בהליך התביעה, מומלץ להיעזר בעורך דין תאונות עבודה שילווה אתכם לאורך כל ההליך, מתחילתו ועד לקבלת מירב הפיצויים.

תאונת עבודה

מה קובע החוק לגבי תאונות עבודה?

פגיעה בעבודה מתייחסת לאירועי תאונות עבודה או לחילופין למחלות מקצוע, בשתיהן עלולים להיגרם נכות ואובדן כושר עבודה. סעיף 79 של החוק המוסד לביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ”ה-1995 קובע כי פגיעת עבודה המורכבת מתאונת עבודה וממחלת מקצוע, שנגרמו תוך כדי עבודתו של העובד ועקב עבודתו.

למעשה, בשביל שהתאונה או המחלה יחשבו כתאונת עבודה המזכה בפיצויים, עליהם להיות כתוצאה מאותה עבודה ובעקבות אותה עבודה. בנוסף, על פגיעת העבודה הינה גם תאונת דרכים שהתרחשה בדרך לעבודה או בחזרה ממנה, זאת אומרת שגם לא רק במהלך העבודה עצמה.

בס"ד

להגשת תביעת נכות כללית

ייצוג מקצועי בכל תחומי תביעות הביטוח

מה צריך לעשות לאחר תאונת עבודה?

נפגעי עבודה נדרשים לפנות למחלקת נפגעי עבודה במוסד לביטוח הלאומי תוך זמן של עד 12 חודשים מקרות התאונה, כאשר קיימים מספר צעדים מקדימים לתביעה זו:

דיווח על התאונה ופניה לקבלת טיפול רפואי לאחר תאונת עבודה מיד לאחר התאונה יש לדווח עליה, על הפגיעה בעקבותיה ונסיבותיה למעביד ולבקש ממנו טופס הפניה לטיפול רפואי (שמגיע בחוק ללא עלות). כאשר מדובר במקרה של עובד שכיר, על הנפגע לבקש מהמעביד למלא ולחתום על “טופס הפניה לטיפול רפואי לעובד שכיר” שמספרו בל/125.

אם מדובר בעובד עצמאי, על העובד למלא בעצמו “טופס הפניה לטיפול רפואי לעצמאי” שמספרו בל/ 283. לאחר מכן, על הנפגע לפנות עם טופס ההפניה לטיפול רפואי למחלקת תאונות עבודה בקופת החולים או בחדר מיון, לתת לרופא את הטופס ולבקש ממנו “תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה”.

כאשר מגיעים לרופא, חשוב לפרט בדיוק מה קרה באירוע, איך הפגיעה נגרמה, וממה הוא סובל, וכן מומלץ לוודא שכל הפרטים האלו נרשמים על ידי הרופא שכן מדובר בגרסה ראשונית כתובה של האירוע על ידי גורם מוסמך. קבלת טפסים רלוונטיים להליך התביעה מלבד טופס התעודה הרפואית, יש לבקש מהרופא המטפל אישור מחלה לשלושת החודשים הראשונים לאחר הפגיעה.

לאחר מכן במידת הצורך, לפנות לרופא תעסוקתי שמוסמך לתת אישור מחלה מעבר לשלושת החודשים הראשונים, אישור אי כושר עבודה ומכתב אודות אי כושר עבודה זמני או אי כושר עבודה קבוע שישמשו בהמשך ההליך. מלבד טפסים אלו, מומלץ לערוך רישום של תאונת העבודה, נסיבותיה, תאריך ושעה, אופי הפגיעה ואם היו עדים במקום. כל אלו ישמשו את הנפגע בתביעתו בעתיד מול הביטוח הלאומי.

לאחר השלב הראשוני של הטיפול הרפואי וקבלת כל המסמכים הראשוניים מהמעביד ומרופא קופת החולים, יש להגיש לביטוח הלאומי תביעה לדמי פגיעה. הגשת תביעה לדמי פגיעה לאחר תאונת עבודה לאחר ההליך הראשוני שפורט לעיל, על הנפגע למלא טופס “תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה” של המוסד לביטוח הלאומי שמספרו בל/ 211.

בטופס זה צריך לתאר במדויק ככל האפשר את הפגיעה, איך התרחשה וזמן תאריך הפסקת העבודה. יש לצרף את התעודה הרפואית, דוח מיון במידה ויש, וכן כל תעודה או מסמך רפואי אחר שהתקבלו לאחר התאונה. את התביעה לדמי פגיעה יש להגיש עד 12 חודשים מהתרחשות האירוע שכן הגשת התביעה לאחר מכן יכולה לפגוע בזכאות הנפגע לדמי פגיעה ו/או בגובה גמלת הנכות במידה והפגיעה גרמה לנכות. 

לאחר הגשת תביעה לדמי פגיעה, המוסד לביטוח הלאומי יבחן את תביעתו של הנפגע על מסמכיו ויקבע את גובה דמי הפגיעה שעליו לקבל. הגשת תביעת נכות מעבודה לאחר תאונת עבודה אדם שנפגע, קיבל דמי פגיעה ונותרה לו נכות עקב הפגיעה, יהיה זכאי להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה אשר תקבע את שיעור אחוזי הנכות המגיעים לו ובהתאם לכך, קצבאות או גמלת נכה.

אדם שהוועדות של המוסד לביטוח לאומי קבעו לו דרגת נכות בין 9% ועד 19% זכאי לקבל קצבה חד פעמית, בעוד שאדם שנקבעה לו דרגת נכות מעל 20% זכאי לקבל קבצה חודשית. לאחר שהגשתם את התביעה לגמלת נכות, האדם שנפגע יזומן לוועדה רפואית לנכות מעבודה של המוסד לביטוח הלאומי, שתדון בתביעתו ותקבע את גובה אחוזי הנכות המגיעים לו על פי החוק.

 

על הוועדה הרפואית לנכות מעבודה

תביעת תאונת עבודה מחייבת בעמידה בפני וועדה רפואית בביטוח הלאומי. וועדה זו שבראשה רופא מומחה במישור הפגיעה המדויק של הנפגע (למשל נוירוכירורג או אורתופד) תבדוק את תביעתו, תדון במצבו ותקבע את האם הנכות נגרמה כתוצאה מפגיעה בעבודה ואת שיעור אחוזי הנכות המתאימים למצבו.

הדיון בוועדה הוא חשוב מאין כמוהו ויקבע את זכויותיכם בעקבות הפגיעה! יש להיערך מראש לשאלות המאתגרות של הוועדה הרפואית ולהיות מוכנים אליה בצורה הטובה ביותר. יש להגיע עם כל המסמכים הרלוונטיים כלול תעודה מזהה.

במהלך הדיון הוועדה עשויה לחקור את הנפגע, לשאול אותו שאלות ואף לבקש ממנו לעמוד לבדיקת רופא מטעם הוועדה. ניתן להגיע לוועדה עם מלווה ואפילו עורך דין, אשר רשאי לייצג את התובע בפני הוועדה ולענות בשמו על שאלות.

הגשת ערר על החלטת הוועדה הרפואית במידה ואדם שנפגע בתאונת עבודה אינו מרוצה מההחלטות שנקבעו בוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, באפשרותו להגיש ערר לוועדה הרפואית לעררים עד 30 יום ממועד קבלת החלטת הוועדה הרפואית.

ניתן להגיש ערר על דרגת הנכות שנקבעה, שיעור אחוזי הנכות שנקבעו, תאריך תחילת הנכות ואם נקבעה לו נכות זמנית. את הערר יש להגיש בצירוף נימוקים מתאימים וכל המסמכים הרלוונטיים. הערר מוכרח להיות מנומק ומפורט שכן לאחר מכן, ניתן יהיה להגיש ערר נוסף רק בנושאים משפטיים בלבד.

בעת הגשת הערר וכתיבתו, מומלץ להיעזר בעו”ד לתאונות עבודה שידע לנסח את הדברים בצורה מדויקת, בהתאם לפסיקה ולדין על מנת להעלות את סיכויים לצלוח את הערר.

 

חוויתם תאונת עבודה? זה הזמן לפעול לקבלת מלוא זכויותיכם!

תאונת העבודה מסבה הרבה יותר מפגיעה פיזית או נפשית – זוהי גם פגיעה כלכלית קשה, שמחריפה ככל שחומרת הפגיעה מהתאונה הייתה גדולה ומקיפה יותר. תאונת העבודה עלולה לנתב מחדש את מסלול החיים של הנפגע, בדגש על כושר עבודתו, פרנסתו ויכולתו לכלכל את בני הזוג וילדיו, גם בהינתן צרכים רפואיים חשובים שאין מנוס מלשלם עליהם סכומי עתק.

כדי שתוכלו להיות מכוסים מכל הכיוונים ולקבל את מלוא הזכויות שלכם לגבי תאונת עבודה, חשוב לקבל ליווי משפטי איכותי ובלתי מתפשר, שיסייע לכם לתבוע את הביטוח הלאומי ובהינתן האפשרות, גם את חברת הביטוח הפרטי או חברת הביטוח של המעסיק.

תאונות עבודה הן תאונות אשר מתרחשות לאנשים במהלך עבודתם, אך גם בדרך הלוך או חזור מהעבודה. תאונות עבודה ייחשבו כאלה אם ניתן להוכיח שאכן האדם היה במהלך אחד מהשלבים הללו בעת מקרה התאונה.

תאונות עבודה מבוטחות במסגרת הביטוח הלאומי ולכן אנשים אשר חווים תאונות עבודה ומבוטחים כראוי בביטוח לאומי, זכאים לקבל סיוע ממוסד זה. על מנת לקבל זאת, עליהם להגיש תביעה המפרטת את פרטי התאונה.

בכול הקשור להתנהלות מול הביטוח הלאומי בגין תאונת עבודה לרשות הנפגע 12 חודשים בלבד להגיש את התביעה, לאחר מכן חלה עליה התיישנות ולא ניתן לקבל הכרה כנפגע עבודה עקב תאונות עבודה שהתרחשו לפני יותר משנה.

גם אם כול ההליך לאחר תאונת עבודה יהיה מול הביטוח הלאומי, עדיין נדרש לדווח עליה למעביד בשל היותו אחראי על כול המתרחש בעבודה. כמו כן, המעביד צריך להעביר לעובד שנפגע טופס הפניה לטיפול רפואי על מנת שהכול יהיה מתועד ומנוהל גם מול המעביד.

תוכן עניינים

עו”ד פייפר כהן בפייסבוק עו”ד פייפר כהן ביוטיוב | מייל אישי: [email protected]

השאירו פרטים
ונחזור אליכם בהקדם: