סעיף 9 – מחלות לב

תקציר

יש לך שאלה? לייעוץ ללא עלות השאירו פרטים >>

במאמר זה תוכלו לקבל את כל התשובות וההסברים לשנת 2021 בנוגע לסעיף 9 של ספר הליקויים של המוסד ביטוח לאומי, הכולל צפי אחוזי נכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות מחלות הלב.

פיצויים - לב

בנוסף ישנו הסבר מקיף כיצד מגישים את המסמכים לביטוח לאומי, מה עליי לדעת טרם הגשת המסמכים וכיצד מבצעים ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בקשר לאחוזי הנכות שהכירו בגין מחלות הלב.

משרדנו – פייפר כהן ובראשו עו"ד אייל פייפר מתמחה בתביעות מול המוסד ביטוח לאומי ולאורך השנים למד מהם הדגשים החשובים שעליכם לדעת טרם הגשת תביעה בנושא, להלן ההסבר המלא:

זהו סעיף החוק 9 מחלות הלב

(א) לעניין פרט זה-

AF- פרפור פרוזדורים (Atrial Fibrillation)

AR- אי-ספיקה אאורטלית (Aortic Regurgitation)

AS- הצרות אאורטלית (Aortic Stenosis)

AVA- שטח המסתם האאורטלי (Aortic Valve Area)

CRT- קיצוב דו- חדרי לרסינכרוניזציה (Cardiac Resynchronization Therapy)

CT- בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת

EST- מבחן מאמץ (Exercise Stress Test)

ECHO-  בדיקת על-קול גרפיה (אקו לב)

ECG- רישום פעילות חשמלית לבבית, אלקטרוקרדיו גרם (אקג)

Holter- מעקב אקג ממושך

ICD- קוצב דפיברילטור (Implantable Cardioverter Defibrillator)

LA- פרוזדור שמאלי (Left Atrium)

LVEDD- רוחב חדר שמאל בסוף דיאסטולה (Diameter Left Ventricular End Diastolie)

LVH- התעבות שריר החדר השמאלי (Left ventricular hypertrophy)

LVOT- מוצא החדר השמאלי (Left ventricular outflow tract)

METS- מדד לעומס מאמץ (Metabolic equivalents)

MR- אי-ספיקה מיטרלית (Mitral regurgitation)

MRI-  תהודה מגנטית של הלב

MS-הצרות מיטרלית (Mitral stenosis)

AVA-שטח המסתם האורטאלי (Aortic valve area)

MVA-שטח המסתם המיטרלי (Mitral valve area)

NYHA- דרגה תפקודית לפי NYHA (New York heart association) כמפורט בפרט משנה (ג)

VT-מהירות חדרית (Ventricular tachycardia)

(ב) מדרג התפקוד על פי NYH

התסמינים:

 • אין הגבלה בפעילות גופנית, פעילות גופנים יום-יומית שגרתית לא גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב. דירוג: 1
 • הגבלה קלה בפעילות גופנית, הרגשה נוחה במנוחה ובביצוע פעילות לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב. דירוג: 2
 • הגבלה ניכרת בפעילות גופנית, הרגשה נוחה במנוחה, פעילות יום-יומית שגרתית כגון הליכה של עד 100 מטרים גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב. דירוג: 3
 • אי-יכולת לבצע פעילות גופנית כלשהי בלא הרגשה לא נוחה; סימני אי-ספיקת לב, גודש ריאתי או סיסטמי, קוצר נשימה ותעוקת לב מופיעים במנוחה וגוברים במאמץ. דירוג: 4

(ג) מדרג מבחן מאמץ (EST), לפי פרוטוקול BRUCE

קריטריון ≥≤

יותר מ-9 דקות. 11≤METS. דירוג : 1

6.1 עד 0 דקות. 11≥METS≥7. דירוג : 2

3 עד 6 דקות. 7≥METS≥5. דירוג: 3

פחות מ3 דקות. 5≥METS. דירוג: 4

הערה לעניין מבחן מאמץ: במקרים שבהם לא ניתן לבצע בדיקת מאמץ מסיבות שאינן קרדיאליות יש להסתמך על הדרגה התפקודית לפי מדרג ה-NYHA. קביעת הדרגה התפקודית לפי NYHA תיעשה בהתבסס, בין השאר, על בדיקות אקו-דובוטמין, מיפוי לב פרמקולוגי או בדיקה מקבילה וקביעת אחוזי נכות תיעשה בהתאם.

(ד) רשימת הליקויים

(1) מחלת לב כלילית (Coronary artery disease)

קביעת דרגת הנכות למחלת לב כלילית עם אוטם שריר הלב המתבטא בתיעוד של אקג, במיפוי לב או ב-ECHO עם אזור ברור, או מחלת לב כלילית עם איסכמיה הפיכה המתבטאת במיפוי לב, ב-ECHO במאמץ, או צנתור עם חסימה מעל- 50% בעורק כלילי, תהיה לפי הטבלה שלהלן:

(3) שריר הלב (Cardiomyopathies)

 • מורחבת (Dilated)

 • היפרטרופיה ראשונית של שריר הלב (Hypertrophic cardiomyopathy)
 • בלא הגבלה תפקודית, או עם הגבלה תפקודית קלה, בלא מפל לחצים במוצא החדר השמאלי, בלא עדות להפרעות קצב משמעותיות בהולטר, בלא אי-ספיקה של המסתם המיטרלי (MR), בלא היפרטרופיה משמעותית (עובי דופן פחות מ-13 מ"מ) של חדר שמאל או עם אבחנה ברורה של קרדיומיופתיה אפיקלית. 10%
 • עם הגבלה תפקודית בינונית עם עדות להפרעה דיאסטולית או עם מפל לחצים בינוני בECHO (עד 60 מ"מ כספית) במוצא החדר השמאלי, או פרפור פרוזדורים התקפי, או הפרעות קצב חדריות תכופות או עדות להיפרטרופיה של חדר שמאל בECHO עד 30 מ"מ. 40%
 • הגבלה תפקודית קשה עם הפרעה דיאסטולית קשה או מפל לחצים של יותר מ-60 מ"מ כספית במוצא החדר השמאלי או פרפור פרוזדורים קבוע או התקפים תכופים של פרפור או עדות להפרעות קצב חדריות משמעותיות או מהירות חדרית לא ממושכת, או היפרטורופיה משמעותית של חדר שמאל- 30 מ"מ ומעלה בECHO. 100%
 • רסטרקטיבית (Restrictive)
 • עם NYHA בדרגה 3. 70%
 • עם NYHA בדרגה 4. 100%

(4)דלקת חריפה של קרום הלב או שריר הלב למעט קרדיותומיה.

תסמונת על שם דרסלר וכן למעט מחלות משניות כגון זאבת (Lupus), אורמיה (Uremia) או משנית למחלה ממארת.

קיומה של דלקת חריפה של קרום הלב או שריר הלב תיקבע בהתבסס על בדיקות ECHO, CTאו MRI וכן בהתבסס על שינויי אקג טיפוסיים עם עלייה בסימני הדלקת או עם עדות לתפליט פריקרדאלי (יותר ממזערי) ב-ECHO או ב-CT או הפרעה אזורית בהתכווצות ב-ECHO או ב-MRI.

אחוזי הנכות ייקבעו לפי המפורט להלן:

(5)הפרעות קצב (Arrhythmia)

קיומן של הפרעות קצב תיקבע על פי בדיקת HOLTER ל-24 שעות או תיעוד רפואי של אירוע הפרעת קצב. נוסף על כך, נדרשת קליניקה מתאימה, בדיקת תפקוד הלב (למשל ECHO), מבחן מאמץ (EST) או תוצאת צנתור לב.

אחוזי הנכות ייקבעו כמפורט להלן:

 • בהפרעות קצב הנלוות למחלת לב אורגנית הנכות תיקבע לפי המחלה.
 • בהפרעות קצב ראשוניות, לרבות מחלות של תעלות הולכה, מחלות גנטיות, שימוש ב-ICD או CRT, תיקבע דרגת הנכות כמפורט בפרט משנה ד(1):

(6)לחץ ריאתי מעל 40 ממ"כ לפי (Pulmonary arterial hypertension) ECHO

(7) מחלות לב מולדות (Congenital heart disease) דרגת הנכות תיקבע על פי פרט משנה ד(1).

מילון מושגים רלוונטי למחלות הלב:

AF- פרפור פרוזדורים (Atrial Fibrillation)

AR- אי-ספיקה אאורטלית (Aortic Regurgitation)

AS- הצרות אאורטלית (Aortic Stenosis)

AVA- שטח המסתם האאורטלי (Aortic Valve Area)

CRT- קיצוב דו- חדרי לרסינכרוניזציה (Cardiac Resynchronization Therapy)

CT- בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת

EST- מבחן מאמץ (Exercise Stress Test)

ECHO-  בדיקת על-קול גרפיה (אקו לב)

ECG- רישום פעילות חשמלית לבבית, אלקטרוקרדיו גרם (אקג)

Holter- מעקב אקג ממושך

ICD- קוצב דפיברילטור (Implantable Cardioverter Defibrillator)

LA- פרוזדור שמאלי (Left Atrium)

LVEDD- רוחב חדר שמאל בסוף דיאסטולה (Diameter Left Ventricular End Diastolie)

LVH- התעבות שריר החדר השמאלי (Left ventricular hypertrophy)

LVOT- מוצא החדר השמאלי (Left ventricular outflow tract)

METS- מדד לעומס מאמץ (Metabolic equivalents)

MR- אי-ספיקה מיטרלית (Mitral regurgitation)

MRI-  תהודה מגנטית של הלב

MS-הצרות מיטרלית (Mitral stenosis)

AVA-שטח המסתם האורטאלי (Aortic valve area)

MVA-שטח המסתם המיטרלי (Mitral valve area)

NYHA- דרגה תפקודית לפי NYHA (New York heart association) כמפורט בפרט משנה (ג)

VT-מהירות חדרית (Ventricular tachycardia)

פליפיטציות – אלו הן דפיקות הלב.

תעוקת לב – זוהי תחושה הגורמת ללחץ בחזה, קורה שתחושה זו מלווה בהקרנה ליד שמאל, לסת, ובטן עקב פעילות מאומצת.

מחלת לב כלילית – זוהי מחלת לב הנגרמת כתוצאה מהיצרות של סתימה בעורק כלילי.

עורק כלילי –  אלו עורקים שתפקידם להוביל דם לשריר הלב.

מחלת לב מסתמית –  זוהי מחלה אשר נגרמת כתוצאה מפגיעה במסתם לב בדרך כלל בעקבות הסתיידות מסתם (גיל) , גם קורה ממום מולד.

מסתם (שסתום) הלב אאורטלי –נקרא גם מסתם אבי העורקים, ממוקם בין החדר השמאלי לאבי העורקים.

מסתם (שסתום) הלב מיטרלי –  מכונה גם המסתם הצניפי, המסתם הצניפי נמצא בצד השמאלי של הלב.

האאורטה –  זהו אבי העורקים, מכונה גם וטין.

שורש האאורטה – אבי העורקים הוא העורק הראשי בגוף, חלקו הראשון הינו שורש האאורטה.

היפרטרופיה של שריר הלב –  זהו מצב בו שריר הלב מוגדל, ועלול לפגוע בתפקוד הלב.

קרדיותומיה – מחלה שבאה המתבטאת בהרחבה של הלב, וגורם להיחלשות של שריר הלב.

תסמונת על שם דרסלר –  זוהי דלקת בקרום הלב קורה בדרך כלל לאחר אוטם שריר הלב (התקף לב).

הפרעות קצב –  זהו שינוי בקצב הלב הרגיל.

לחץ ריאתי –  מצב בו נוצר לחץ דם גבוה בכלי דם הממוקמים בריאות.

יתר לחץ דם – מחלה כרונית שבאה לידי ביטוי בלחץ דם גבוה מהנורמה שעלול לגרום לפגיעה בכלי דם.

תת לחץ דם – מצב זה שבא לידי ביטוי בלחץ דם נמוך מהנורמה.

שתפו את המאמר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
מאמרים אחרונים
תאונות דרכים - פיצויים - פייפר כהן
תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה

אנו מכירים את הקשר בין ביטוח לאומי תאונת עבודה, ובין ביטוח לאומי תאונת דרכים, אבל מה קורה כאשר אנו מדברים על תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה? יש לך שאלה? לייעוץ ללא עלות השאירו פרטים >> השם שלך

קרא עוד »
תביעות נכות כללית - אחוזי נכות כיצד מגישים
תביעת אחוזי נכות מול ביטוח לאומי

במאמר זה נסביר כיצד מתבצעת תביעת אחוזי נכות מביטוח לאומי. אנו במשרד עורכי הדין פייפר כהן מעוניינים להנגיש את המידע החשוב הזה לציבור הרחב על מנת שבבוא העת- כולנו נדע כיצד להתנהל על מנת לדרוש את הזכויות

קרא עוד »

תקציר

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

עו”ד אייל פייפר בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין.

לייעוץ ללא עלות >>
יש לך שאלה? אנחנו פה בשבילך!