סעיף 7 – שחפת הריאות

תקציר

יש לך שאלה? לייעוץ ללא עלות השאירו פרטים >>

במאמר זה תוכלו לקבל את כל התשובות וההסברים לשנת 2021 בנוגע לסעיף 7 של ספר הליקויים של המוסד ביטוח לאומי, הכולל צפי אחוזי נכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות למחלת שחפת הריאות.

פיצויים - חזה ובטן

בנוסף ישנו הסבר מקיף כיצד מגישים את המסמכים לביטוח לאומי, מה עליי לדעת טרם הגשת תביעה – מסמכים וכיצד מבצעים ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בקשר לאחוזי הנכות שהכירו בגין מחלת שחפת הריאות.

משרדנו – פייפר כהן ובראשו עורך דין אייל פייפר מתמחה בתביעות מול המוסד ביטוח לאומי ולאורך השנים למד מהם הדגשים החשובים שעליכם לדעת טרם הגשת תביעה בנושא, להלן ההסבר המלא:

סעיף 7 בספר הנכויות של המוסד לביטוח לאומי

מראה כמה אחוזי נכות אפשר להשיג על כל אחת מהנכויות הקשורות למחלת שחפת הריאות.


כדי שנוכל לדעת איך עזור לך לזהות בצורה מדויקת את הבעיה הרפואית שיש לך, כך לדעת להעריך כמה אחוזי נכות שאפשר לקבל, הבאנו מושגים המקצועיים ורלוונטיים עם הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

זה סעיף החוק:

(1) במידה ואתה במצב של חולה  שחפת הריאות מאומת במצב פעיל.

א. במידה ואתה נזקק לטיפול בשכיבה – אפשר לקבל 100% נכות.

ב. מצב השחפת לאחר סיום האשפוז, מצב בו פעילותה של השחפת מוטלת בספק עד לשנה – יש אפשרות לקבל 60% נכות.

ג. במידה וברור כי בעקבות תהליך הפך לבלתי פעיל, יש צורך בטיפול, השכיבה לא הכרחית – יש אפשרות לקבל  60% נכות.

ד. במידה והמחלה הפכה לשחפת כרונית – בתהליך השחפתי לא חל שינוי זמן ממושך וקיימת הפרשה של חיידקי קוך:

 • במידה ויש שינויים נרחבים בריאה  Far advanced – , יש אפשרות לקבל 80% נכות.
 • השינויים עם התפשטות בינונית או מוגבלת  Mod. or min advanced

ה. במידה והשחפת ריאות בטיפול ב–Pneumothorax intrapleuralis or extrapleuralis – , יש אפשרות לקבל 60% נכות.

(2) במידה ומחלת שחפת הריאות היא במצב בלתי פעיל.

א. במהלך תקופה של השנתיים הראשונות, לאחר גמר תקופת הפעילות – יש אפשרות לקבל 50% נכות.

ב. במהלך תקופה של השנתיים, לאחר התקופת המחלה הפעילה כמו שנאמר בפיסקה (א) –יש אפשרות לקבל 35%. נכות.

ג. במהלך כל התקופה, לאחר התקופה כמו שנאמר בפיסקה (ב):

 • במידה ולא נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים בעקבות מחלה שחפת הריאות – יש אפשרות לקבל 10% נכות.
 • במידה ונשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים בעקבות מחלת שחפת הריאות – יש אפשרות לקבל 20% נכות.
 • במידה ונשארו סימנים רנטגניים בולטים אשר מתפשטים בשטח נרחב לאחר מחלה מוסבת באופן קשה – יש אפשרות לקבל 30% נכות.

ד. במידה ויש שינויים פברוטיים באופן קשה, שינויים אלו גורמים להפרעות משמעותיות בפעולת הנשימה – יהיה אפשר לקבוע את אחוזי הנכות על פי סעיף 5.

ה. במידה ויש שינויים פברוטיים נרחבים, שינויים אלו גורמים להפרעות ניכרות בפעולות מחזור הדם (לב ריאתי) – יהיה אפשר לקבוע את אחוזי הנכות על פי סעיף 9.

(3)  במידה ונאלצת לעבור ניתוח בעקבות מחלת שחפת הריאות.

א. במידה ויש שיתוק קבוע חד צדדי של עצב הסרעפת – יש אפשרות לקבל 10% נכות.

ב. במידה ויש -. Plombage

 • אם במצב בו זה חד צדדי – יש אפשרות לקבל 30% נכות.
 • אם במצב בו זה דו צדדי – יש אפשרות לקבל 60% נכות.

ג. במידה ונאלצת לעבור כריתת של הריאה

 • במידה והכריתה של חלק מן הריאה עד 42 סגמנטים – יש אפשרות לקבל 10% נכות.
 • במידה והכריתה של אונה – יש אפשרות לקבל 30% נכות.
 • במידה והכריתה של ריאה שלמה – יש אפשרות לקבל 60% נכות.
 • ·         במידה וקיימים סיבוכים כמו Empyema or Fistula Broncho cutanea- אפשר לקבל  100% נכות.

(4)  במידה ונאלצים לבצע כריתות של צלעות.

א. במידה ונאלצים לבצע כריתה של צלע אחת – אפשר לקבל רק 0% נכות.

ב. במידה ונאלצים לבצע כריתת של שתי צלעות מצד אחד – יש אפשרות לקבל 10% נכות.

ג. במידה ונאלצים לבצע כריתה של 3 או 4 צלעות מצד אחד – יש אפשרות לקבל 20% נכות.

ד. במידה ונאלצים לבצע כריתה של 5 או 6 צלעות מצד אחד – יש אפשרות לקבל 30% נכות.

ה. במידה ונאלצים לבצע כריתה של יותר מ-6 צלעות מצד אחד – יש אפשרות לקבל 50% נכות בעקבות תהליך שחפתי לאחר טיפול כירורגי ייחשבו לפי סעיפים קטנים (1), (2) ו–(3) לסעיף זה.


מילון מושגים רלוונטי למחלת שחפת הריאות:


ריאות– אילו זוג איברים פנימיים המהווים חלק ממערכת הנשימה, תפקידן לשאוף אוויר. ראה ימנית מחולקת ל3 אונות והשמאלית ל2 אונות. בריאה הימנית קיימים 8-10 סגמנטים ובשמאלית 8 סגמנטים.


סגמנטים–  אלו חלקים בריאה, סגמנטים בעלי אספקת דם ואנטומיה מוגדרים.


שחפת- זוהי מחלה זיהומית מדבקת מאוד, בדרך כלל מדבקת באמצעות שיעול. נגרמת על ידי חיידקי שחפת מסוג מתג.

שחפת בריאות – זוהי צורת ההידבקות האופיינית ביותר במחלת השחפת. תסמיני המחלה כוללים בין היתר, חוסר תאבון שמוביל לירידה במשקל,  כאבי ראש וחזה, שיעול  ממושך, חיוורון, דלקת קרום המוח, דלקת בחלל בית החזה ועוד.

חזה אוויר- במקרה ויש דליפת אוויר מהריאות לחלל האדר. דבר זה בא לידי ביטוי: בקוצר נשימה, ,  הזעה, עור לח, בדופק ונשימה מהירים, כחלון פריפרי (מהווה סימן לפגיעה בזרימת הדם) , סטיית קנה בעת נשימה.

סעיף 7 שחפת ריאות – מבוא:

המוסד לביטוח לאומי יכול  לקבוע את אחוזי הנכות שאפשר לקבל במידה ואתה סובל משחפת הריאות.

סעיף 7 מדבר על שני מצבים של שחפת הריאות – מצב בו היא פעילה או מצב בו היא לא פעילה, על כן שני מצבים בהם נבחן מצב רפואי עקב פעולות כירורגיות עקב שחפת – לאחר ניתוח, לאחר כריתת צלעות.

הוראות:

»  במידה ויש לך שחפת בריאות או שהייתה לך שחפת ריאות בשנה שקדמה לתביעה:

•  במידה ואתה סובל ממצב פעיל של השחפת ריאות, עליך לגשת אל סעיף מספר 1, וודא באילו מן חמשת האפשרויות המפורטות מתאימה ביותר למצבך.

• במידה ואתה נמצא במצב לא פעיל של שחפת הריאות , עליך לגשת אל סעיף מספר 2,  וודא אילו מבין חמשת האפשרויות מתאימה ביותר למצבך.

•  במידה ואתה נאלצת לבצע ניתוח בעקבות מחלת שחפת הריאות, עליך לגשת אל סעיף מספר 3, וודא אילו מבין האפשרויות הקיימות מתאים ביותר למצבך.

•  במידה ונאלצת לעבור כריתה של צלעות בעקבות השחפת, עליך לגשת אל סעיף 4,  וודא אילו מן אפשרויות מתאימה ביותר עבורך.

»  במידה וחלית בשחפת ריאות והמחלה במצב לא פעיל כיום, טרם עברה שנה מהמועד בו השחפת אובחנה, עליך לגשת אל המוסד לביטוח לאומי עם תיעוד על המועדים בו המחלה הייתה פעילה, בשביל שתוכל לקבל אחוזי נכות זמניים.

»  במידה ונאלצת לעבור בעקבות השחפת ניתוח לכריתה, אך נותרו הפרעות שמתאימות גם לתוצאות המנויות בסעיף מספר 3, עליך להגיש מסמכים רפואיים המעידים על כך בשביל לקבל אחוזי נכות מתאימים.

זהו סעיף החוק עם הסברים רלוונטיים, פרשנויות והנחיות:

(1) כשיש לך שחפת פעילה

א. במידה ואתה סובל משחפת הריאות במצב פעיל, והינך זקוק לטיפול ושכיבה, אפשר לקבל 100% נכות.

ב. במידה וסיימת את זמן האשפוז, ופעילות השחפת כיום מוטלת בספק, עד שנה מסיום האשפוז, יש אפשרות לקבל 60% נכות.

ג.  במידה ואתה סובל מהתחדדות של תהליך בצורה בלתי פעילה, הינך צריך טיפול, אך אין צורך בשכיבה, יש אפשרות לקבל 60% נכות.

ד. במידה ואתה סובל משחפת הריאות בצורה כרונית- במהלך השחפתי לא חל שינוי לאורך הזמן, קיימת הפרשה של חיידקי קוך:

 • במידה ואתה סובל משינויים נרחבים בריאה, יש אפשרות לקבל 80% נכות.

 • במידה אתה סובל משינויים בריאה, קיימת התפשטותם מוגבלת, יש אפשרות לקבל 60% נכות.

ה. במידה ואתה סובל משחפת ריאות בטיפול והיא נמצאת מחוץ לנוזל הפלאורלי (נוזל קרום הריאה) או שנוצר חזה אוויר משני, יש אפשרות לקבל 60% נכות.

מסמכים רפואיים שכדאי לצרף:


אבחון רפואי על שחפת – תוצאות תבחין עור.
תיעוד רופא מטפל על מועד אבחון השחפת, דרגת המחלה חומרתה.
במידה ויש חשד לפגיעה באיברים נוספים צרף תוצאות בדיקות הרפואיות שנשלחת לבצע בהמלצת רופא מטפל.
דוח רפואי על מרשמי תרופות.
במידה ואתה זקוק לאשפוז, עליך לצרף דוח אשפוז.
במידה וסיימת את זמן האשפוז, עליך לצרף דוח רפואי על סיום טיפול.
במידה ואתה סובל משחפת ריאות בצורה כרונית, עליך לצרף אישור רופא מטפל כי מדובר במצב כרוני.
במידה ויש שינויים בריאה או הריאות כתוצאה מהשחפת צרף צילומים ותיעוד רופא מטפל.
במידה ונותר חזה אוויר או בעיות בנוזל קרום הריאה, עליך לצרף תיעוד רפואי על כך.

(2) שחפת בלתי פעילה

א. במידה ומחלת שחפת הריאות לא פעילה, יש אפשרות לקבל 50% נכות בשנתיים הראשונות מסיום פעילות השחפת.

ב. בסיום השנתיים הראשונות,יש אפשרות לקבל למשך זמן של שנתיים נוספות 35% נכות. אחוזי הנכות מנופים (הם לא נספרים) בתביעות אחוזי נכות כללית.

ג.  לאחר 4 שנים מהפסקת פעילות מחלת שחפת הריאות:

 • במידה ולא נשארו סימנים קליניים הפרעות שאופייניות לשחפת כמו: כאבים, חולשה,חום, או רנטגניים בולטים צילומי רנטגן לא מעידים על נזק בולט באזור הנגוע, יש אפשרות לקבל 10% נכות. אחוזי נכות מנופים (הם לא נספרים) בתביעות נכות כללית.

 • במידה ונשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים – השחפת בזמן שהייתה פעילה גרמה לבעיות רפואיות שלא חלפו,יש אפשרות לקבל 20% נכות

 • במידה ונשארו סימנים רנטגניים (פגיעה שניתן לאבחן רק באמצעות בדיקת רנטגן) התפשטו על שטח נרחב, יש אפשרות לקבל 30% נכות.

תיעוד רפואי על זמן סיום פעילות שחפת – ברמה של מועד ההחלמה.
במידה ואתה עדין נוטל תרופות, עליך לצרף דוח רפואי על מרשמי תרופות.

ככל שיותר איברים נפגעו במהלך השחפת, ולאחר זמן של 4 שנים ממועד תחילת המחלה קיימים עדין סיבוכים, עליך לצרף תיעוד רפואי – בדיקות, צילומים, תיעוד תלונות.

ככל שהייתה לשפחת יותר השפעה על איברים נוספים, ובצורה חמורה יותר, עליך לצרף תיעוד רפואי מקיף יותר.

ד.  במידה ואתה סובל משינויים קשים ברקמת חיבור הריאות או נוצרו צלקות, שינויים שגורמים להפרעות משמעותיות בפעולות נשימה, אפשר לקבל אחוזי נכות על פי סעיף 5 שמדבר על מחלות הריאה וסמפונות שאינן שחפתיות.

ה. במידה ואתה סובל משינויים קשים ברקמת חיבור הריאות או קיימת היווצרות של צלקת, שינויים שגורמים להפרעות ניכרות בפעולות מחזור הדם (לב ריאה), תוכל לקבל אחוזי נכות על פי סעיף 9 שמדבר על מחלות לב ופעילות הלב.

עדות רנטגנית או תוצאות בדיקות המעידות על שינויים פיברטיים  שינוי ברקמה או צלקת  כתוצאה מהשחפת.

(3) במידה ונאלצים לבצע ניתוח בעקבות מחלת שחפת הריאות.

א. במידה ואתה לאחר ניתוח ואתה סובל משיתוק קבוע חד צדדי של עצב הסרעפת, יש אפשרות לקבל 10% נכות.

ב. במידה ונוצר לך אוטם של נוזל הפלאורלי או אוטם אחר במוקד שנפגע בעקבות מחלת שחפת הריאות כתוצאה מקרישי דם:

 • במידה ומדובר על אוטם חד צדדי, יש אפשרות לקבל 30% נכות.

 • במידה ומדובר על אוטם דו צדדי, יש אפשרות לקבל 60% נכות.

המלצה לביצוע ניתוח בעקבות סיבוכי שחפת ריאות.
דוח רפואי על ביצוע ניתוח כולל פירוט על שיתוק של עצב הסרעפת.
דוח רפואי על ביצוע ניתוח שכולל פירוט על אוטם והאם הוא חד צידי או דו צדדי.

ג. במידה ונאלצים לבצע כריתות בריאה:

 • במידה ועברת כריתה של חלק הריאה עד 2 סגמנטים, יש אפשרות לקבל 10% נכות. אחוזי נכות אלו מנופים (הם לא נספרים) בתביעות נכות כללית.

 • במידה ונאלצת לבצע כריתה של האונה, יש אפשרות לקבל 30% נכות.

 • במידה ונאלצת לבצע כריתה של ריאה שלמה, יש אפשרות לקבל 60% נכות.

 • במידה ואתה סובל מסיבוכים של מוגלה בחלל הצדר (אמפיאמה) או פיסטולה בין הסמפונות, החלל הפלאורלי והרקמה התת עורית, יש אפשרות לקבל 100% נכות.

דוח רפואי על ביצוע ניתוח כריתה של הריאה, אונה, חלק מן הריאה, כריתה של סגמנטים.
תיעוד רפואי על בעיות של מוגלה או פיסטולה כולל בדיקות הדמיה.

(4) במידה ונאלצים לבצע כריתה של צלעות:

א. במידה ונאלצו לכרות לך צלע אחת, יש אפשרות לקבל 0% נכות.

ב.  אם ונאלצו לכרות לך שתי צלעות מצד אחד, יש אפשרות לקבל 10% נכות

אך שים לב! אחוזי הנכות בסעיף זה מנופים (הם לא נספרים)  בתביעות נכות כללית.

ג.  במידה ונאלצו לכרות לך 3-4 צלעות מצב אחד, יש אפשרות לקבל 20% נכות.

ד. במידה ונאלצו לכרות לך 5-6 צלעות מצד אחד, יש אפשרות לקבל 30% נכות.

ה. במידה ונאלצו לכרות לך יותר מ-6 צלעות בצד אחד, יש אפשרות לקבל 50% נכות.

דוח רפואי על ביצוע ניתוח כריתת הצלעות.

שתפו את המאמר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
מאמרים אחרונים
תאונות דרכים - פיצויים - פייפר כהן
תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה

אנו מכירים את הקשר בין ביטוח לאומי תאונת עבודה, ובין ביטוח לאומי תאונת דרכים, אבל מה קורה כאשר אנו מדברים על תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה? יש לך שאלה? לייעוץ ללא עלות השאירו פרטים >> השם שלך

קרא עוד »
תביעות נכות כללית - אחוזי נכות כיצד מגישים
תביעת אחוזי נכות מול ביטוח לאומי

במאמר זה נסביר כיצד מתבצעת תביעת אחוזי נכות מביטוח לאומי. אנו במשרד עורכי הדין פייפר כהן מעוניינים להנגיש את המידע החשוב הזה לציבור הרחב על מנת שבבוא העת- כולנו נדע כיצד להתנהל על מנת לדרוש את הזכויות

קרא עוד »

תקציר

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

עו”ד אייל פייפר בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין.

לייעוץ ללא עלות >>
יש לך שאלה? אנחנו פה בשבילך!