סעיף 64 – קשתית

במאמר זה תוכלו לקבל את כל התשובות וההסברים לשנת 2021 בנוגע לסעיף 64 של ספר הליקויים של המוסד ביטוח לאומי, הכולל צפי אחוזי נכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות קשתית.

יש לך שאלה? לייעוץ ללא עלות השאירו פרטים >>

בנוסף ישנו הסבר מקיף כיצד מגישים את המסמכים לביטוח לאומי, מה עליי לדעת טרם הגשת המסמכים וכיצד מבצעים ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בקשר לאחוזי הנכות שהכירו בגין קשתית

משרדנו – פייפר כהן ובראשו עו"ד אייל פייפר מתמחה בתביעות מול המוסד ביטוח לאומי ולאורך השנים למד מהם הדגשים החשובים שעליכם לדעת טרם הגשת תביעה בנושא, להלן ההסבר המלא:

סעיף 64 בספר הליקויים ביטוח לאומי מראה את אחוזי הנכות הצפויים על כל אחת מהנכויות הקשורות לבעיות בקשתית העין.

כדי שאנו נוכל לעזור לך לדעת לזהות בצורה מדויקת את הבעיות הרפואיות שיש לך, כך לדעת להעריך כמה אחוזי הנכות אפשר לקבל על פי מצבך כיום – הבאנו את המושגים המקצועיים והרלוונטיים עם הסברים קצרים, פשוטים וברורים.

זהו סעיף החוק: סעיף 64 – קשתית

. סעיף 64, קשתית
בעיות בקשתית יכול להיות גם בעין אחת    וגם   בשתי עיניים
קולובומה של הקשתית, נוסף על ליקוי בחדות הראייה.
א. במידה והבעיה קטנה או מוסתרת על ידי העפעף .                                           0%*              0%
ב. במידה והבעיה גדולה ולא מוסתרת על ידי העפעף .                                        5%*             10%
אחוזי נכות בגין פרט 63 ופרט זה במקביל
מילון מושגים רלוונטי לקשתית:

קשתית – זהו החלק הצבעוני בעין צבעו נקבע על פי רמות מלנין, מקיף את האישון

קולובומה – חוסר רקמה בקשתית, אישון או הרשתית.


סעיף 64 קשתית

מבוא:

המוסד לביטוח לאומי יכול לקבוע על פי סעיף 64 את אחוזי הנכות שאפשר לקבל על סמך הבעיות בקשתית העין.  הסעיף קובע אחוזי נכות על פי חוסר רקמה בקשתית העין.

תנאים להגשת התביעה:

במידה ואתה סובל מחוסר רקמה ברשתית, יש לך אפשרות לקבל בין 0-10 אחוזי נכות. אך שים לב! אחוזי הנכות לסעיף זה מנופים (הם לא נספרים) בתביעות לנכות כללית.

זהו סעיף החוק לפי המוסד לביטוח לאומי עם הסברים ופרשנויות:

במידה ואתה סובל מקולובומה של הקשתית, נוסף על ליקוי בחדות הראיה, יש לך אפשרות לקבל על כך אחוזי נכות.

א.  במידה והקולובומה היא קטנה או מוסתרת על ידי העפעף, אפשר לקבל רק 0%.

פיצויים - עיניים

ב.  במידה ואתה סובל מקולובומה גדולה שלא מוסתרת על ידי העפעף, יש אפשרות לקבל 5% נכות על עין אחת בלבד ו- 10% נכות על שתי עיניים. אך שים לב! אחוזי הנכות לסעיף זה מנופים (הם לא נספרים) בתביעות לנכות כללית.

דברים דכדאי לדעת:
המוסד לביטוח לאומי לא יכול לקבוע אחוזי נכות על בעיות של קולובומה, בנוסף לכך גם על בעיות באישונים (סעיף 63) אלא על אחד מהם בלבד.

מסמכים רפואיים שרצוי לצרף:
• תיעוד רופא עיניים על אבחון הבעיה, זמן גילוי הבעיה, דגרת חומרתה והאם היא בעין אחת או שתיים.
• במידה וקיימת בעקבות הקולובומה בעיה של חדות ראיה או שדה ראיה, אפשר לקבל אחוזי נכות גם עליהן ולצרף תוצאות. בדיקות המעידות על הבעיה ואישור רופא עיניים על משך הבעיה, דרגת החומרה
• .במידה ויש בעיות נוספות בדקו באתר האם תוכלו לקבל אחוזי נכות גם עליהם וצרפו בדיקות ותיעוד רפואי

לפרטים נוספים אפשר לעיין באתר ביטוח לאומי ולצפות בשינויים בספר הליקויים

תוכן עניינים