סעיף 52 – ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה ראייה

תקציר

יש לך שאלה? לייעוץ ללא עלות השאירו פרטים >>

במאמר זה תוכלו לקבל את כל התשובות וההסברים לשנת 2021 בנוגע לסעיף 52 של ספר הליקויים של המוסד ביטוח לאומי, הכולל צפי אחוזי נכות הצפויים לכל אחת מהנכויות הקשורות לליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה.

פיצויים - עיניים

בנוסף ישנו הסבר מקיף כיצד מגישים את המסמכים לביטוח לאומי, מה עליי לדעת טרם הגשת המסמכים וכיצד מבצעים ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בקשר לאחוזי נכות שהכירו בגין מחלות וליקויים בכושר שדה הראייה.

משרדנו – פייפר כהן ובראשו עו"ד אייל פייפר מתמחה בתביעות מול המוסד ביטוח לאומי ולאורך השנים למד מהם הדגשים החשובים שעליכם לדעת טרם הגשת תביעה בנושא, להלן ההסבר המלא:

בסעיף 52 מופיעים אחוזי הנכות לסובלים מבעיה בכושר ראייה והגבלה של שדה הראייה.

בשביל שתזהה במדויק את הבעיה ממנה אתה סובל לאור ההגדרות של המוסד לביטוח לאומי, הכנו עבורך את המאמר הבא!

לשון החוק

52. ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה

(1) ליקויים בכושר הראייה (חדות הראייה נמדדת עם תיקון אופטי מלא).

לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה (להלן – הלוח)

המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים (1) עד (10) מציינים חדות ראייה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים והמסומנים באותיות א' עד י' – את חדות הראייה של העין השניה. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות.

(2) הגבלת שדה הראייה הבדיקה לצורך תקנת משנה זו תיעשה במכשיר ועל פי השיטה המקובלת והמתאימה לעניין; אם על פי הקריטריונים של מכשיר שדה הראייה, תרשים שדה הראייה אינו אמין, גם בבדיקה חוזרת, תיקבע נכות בהתאם לממצאים הקליניים הכוללים –

בעין אחת    בשתי העיניים
i. אבדן של פחות מרביע שדה הראייה                       0%              0%

ii. אבדן של רביע שדה הראייה
(1) אפי (נזאלי) עליון                                            0%              0%
(2) רקתי (טמפוראלי) עליון                                   5%*             15%
(3) אפי תחתון                                                     5%*             15%
(4) רקתי תחתון                                                  10%              25%
(5) אפי תחתון עין אחת ורקתי תחתון עין שניה                               30%

iii. אבדן מחצית שדה הראייה
(1) עליונה                                                       10%                30%
(2) פנימית                                                        10%               25%
(3) הומונימית, ימנית או שמאלית מוחלטת                                     60%
(4) חיצונית                                                      20%                50%
(5) תחתונה                                                      20%                65%

iv. צמצום היקפי של שדה הראייה – הנכות תקבע
לפי קוטר שדה הראייה:
(1) מעל 80 מעלות                                            0%                   0%
(2) 61 עד 80 מעלות                                         0%                   5%
(3) 41 עד 60 מעלות                                         5%                  20%
(4) 20 עד 40 מעלות                                        10%                 40%
(5) פחות מ-20 מעלות                                      30%                 100%

בפרק משנה (2) IV "קוטר שדה הראייה" – ממוצע הקוטר האנכי והרוחבי

הסבר:

חדות ראיה: מדובר על בדיקה שמודדת את איכות הראיה. משמע, היכולת להבחין בפרטים שונים. מהגדולים ביותר ועד לקטנים ביותר. בין היתר נמדדת איכות הראיה והתמקדות בפרטים קטנים..

שדה ראיה: הבדיקה המודדת את תחום הראיה – זויות ושטח ראיה.

רביעים: שדה הראיה נבחן על פי ארבע רביעים: אפי עליון, אפי תחתון, רקתי עליון, רקתי תחתון.

אפי – נאזלי: כאשר המטופל לא רואה את שדה הראיה האמצעי

רקתי – טמפורלי: מדובר על מקרה בו הראיה משני הצדדים נפגעת.

רביע תחתון: כאשר אי אפשר לראות את החלק התחתון השמאלי בשתי העיניים.

רביע עליון : מקרה בו אי אפשר לראות את החלק העליון הימני בשתי בעיניים.

סעיף 52 ליקויים בכושר הראיה והגבלת שדה ראיה – הקדמה

ביטוח לאומי קובע כמה אחוזי נכות תוכל לקבל אם אתה סובל מליקויים בכושר הראיה ובשדה הראיה.

סעיף 52 מחולק לשני חלקים:

חלק (1) מתייחס לבעיות של כושר ראיה, מכיל טבלת בדיקת חדות ראיה.
חלק (2) מתייחס לבעיות של הגבלת שדה הראיה.

הנחיות

» אם יש לך בעיה בחודש הראיה או בשדה הראיה:
• אם הבעיה ממנה אתה סובל קשורה לכושר הראיה, עבור לסעיף (1).
• אם הבעיה בראיה קשורה להגבלה של שדה הראיה עבור לסעיף (2)

» אם הבעיה שלך קשורה גם לחדות ראיה וגם לשדה ראיה הקפד לצרף תיעוד רפואי על שתי הבעיות.

מתי תוכל לפנות להגשת תביעה


בביטוח הלאומי ייקבעו לכמה אחוזי נכות תהיה זכאי במידה ואתה סובל מבעיות ראיה – חדות ראיה ושדה ראיה.

שימו לב


סעיף 52 הינו למעשה הסעיף הפותח את סעיפי החוק שדנים באחוזי נכות על לקויות ראיה שונות.

זה סעיף החוק עם הסברים ופרשנויות:


(1) אם אתה סובל מבעיה של חדות ראיה, ויש לך תוצאות בדיקות המעידות על בעיה זו, תוכל לקבל אחוזי נכות בהתאם לטבלה המפורטת להלן:

אל תשכחו להביא את המסמכים הבאים

• מסמך המתאר את התלונות בגינן ניגשת לרופא עיניים לכתחילה.
• מסמכים המתארים את כל מהלך הטיפול שעברת כדי לאבחן במדויק את החוסר בחדות ראייה.

(2) אם אתה סובל מבעיה בשדה הראיה ייקבעו אחוזי נכות לפי בדיקה שתערך.

אם הבדיקה לא תהיה אמינה בשתי בדיקות שונות, ייקבעו אחוזי נכות לפי ממצאים קלינים – לפי תוצאות בדיקה קלינית.

i. אם אתה סובל מאובדן שדה ראיה של פחות מרביע ייקבעו 0% נכות.

ii. אם אתה סובל מאובדן של רביע משדה הראיה:

(1) אם האובדן הוא ברביע העליון – רביע אפי (נזאלי), ייקבעו 0% נכות.

(2) אם האובדן הוא ברביע העליון – רביע רקתי (טמפוראלי), תוכל לקבל 5% נכות בעין אחת – אחוזי נכות בעין אחת מנופים (לא יספרו) בתביעות לנכות כללית ו-15%% נכות אם הבעיה מופיעה בשתי העיניים.

(3) אם האובדן הוא ברביע התחתון – רביע אפי, תוכל לקבל 5% נכות בעין אחת – אחוזי נכות בעין אחת מנופים (לא יספרו) בתביעות לנכות כללית ו-15%% נכות אם הבעיה מופיעה בשתי העיניים.

(4) אם הבעיה היא ברביע תחתון – רביע רקתי, תוכל לקבל 10% נכות בעין אחת בלבד. אם אתה סובל מבעיה של אובדן רביע רקתי תחתום בשתי העיניים, תוכל לקבל 25% נכות.

שימו לב

: קיים הבדל מהותי בין בעיה של עין אחת לבעיה בשתי העיניים. אם מדובר על חוסר חדות של עין אחת אז לא יינתנו לרוב אחוזי נכות כלל. אבל אם מדובר בבעיה בשתי העיניים ניתן לקבל עד 15% נכות.

אל תשכחו להביא את המסמכים הבאים:


• את התיעוד של רופא העיניים על התלונות שלכם בעקבות היטשטשות הראיה
• את ההפניה של הרופא המטפל לבדיקת עיניים

iii. אם אתה סובל מאבדן של מחצית שדה הראיה:

(1) אם אתה סובל מאבדן של מחצית עליונה של שדה הראיה תוכל לקבל 10% נכות אם הבעיה היא בעין אחת ו-20% נכות אם הבעיה קיימת בשתי העיניים.

(2) אם אתה סובל מאבדן של מחצית פנימית של שדה הראיה תוכל לקבל 10% נכות אם הבעיה היא בעין אחת ו-25% נכות אם הבעיה קיימת בשתי העיניים.

(3) אם אתה סובל מאבדן של מחצית הומוימנית, ימנית או שמאלית מוחלטת של שדה הראיה תוכל לקבל60% נכות אם הבעיה היא בשתי העיניים.

(4) אם אתה סובל מאבדן של מחצית חיצונית של שדה הראיה תוכל לקבל 20% נכות אם הבעיה היא בעין אחת ו-50% נכות אם הבעיה קיימת בשתי העיניים.

(5) אם אתה סובל מאבדן של מחצית תחתונה של שדה הראיה תוכל לקבל 20% נכות אם הבעיה היא בעין אחת ו-65% נכות אם הבעיה קיימת בשתי העיניים.

iv. אם אתה סובל מצמצום היקפי של שדה הראייה – ייקבעו לך אחוזי נכות לפי קוטר שדה הראייה:

(1) אם יש לך צמצום היקפי מעל 80 מעלות, ייקבעו 0% נכות.

(2) אם הצמצום ההיקפי הוא °61 עד °80, ייקבעו 0% בעין אחת ו- 5% אם הבעיה היא בשתי עיניים.

(3) אם הצמצום ההיקפי הוא 41 עד 60 מעלות, ייקבעו 5% אם הבעיה היא בעין אחת ו- 20% אם הבעיה היא בשתי העיניים.

(4) אם הצמצום ההיקפי הוא 20 עד 40 מעלות, ייקבעו 10% על בעיה בעין אחת ו- 40% אם הבעיה היא בשתי העיניים.

(5) אם יש לך צמצום היקפי של פחות מ-20 מעלות, ייקבעו 30% על בעיה בעין אחת ו- 100% אם הבעיה קיימת בשתי העיניים.

אל תשכחו להביא

• תיעוד תלונות על בעיות ראיה – שדה ראייה.
• הפניה של רופא עיניים לבדיקת שדה הראייה כולל תוצאות ואבחון.

שתפו את המאמר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
מאמרים אחרונים
תאונות דרכים - פיצויים - פייפר כהן
תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה

אנו מכירים את הקשר בין ביטוח לאומי תאונת עבודה, ובין ביטוח לאומי תאונת דרכים, אבל מה קורה כאשר אנו מדברים על תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה? יש לך שאלה? לייעוץ ללא עלות השאירו פרטים >> השם שלך

קרא עוד »
תביעות נכות כללית - אחוזי נכות כיצד מגישים
תביעת אחוזי נכות מול ביטוח לאומי

במאמר זה נסביר כיצד מתבצעת תביעת אחוזי נכות מביטוח לאומי. אנו במשרד עורכי הדין פייפר כהן מעוניינים להנגיש את המידע החשוב הזה לציבור הרחב על מנת שבבוא העת- כולנו נדע כיצד להתנהל על מנת לדרוש את הזכויות

קרא עוד »

תקציר

עורך דין אייל פייפר
עורך דין אייל פייפר

עו”ד אייל פייפר בעל תואר ראשון במשפטים (LLB) משנת 2005, עורך דין מוסמך משנת 2007 וחבר בלשכת עורכי הדין.

לייעוץ ללא עלות >>
יש לך שאלה? אנחנו פה בשבילך!