כחלק מקבוצת משרד עוה"ד פייפר- כהן

אובדן כושר עבודה לעצמאי

עצמאים אינם זוכים לגב מקצועי וכלכלי זהה לחבריהם השכירים, וזאת בשל כך שמרבית מהזכויות הסוציאליות במדינת ישראל מוענקות לעובד דרך מעסיקו, שהוא "שחקן חוזר" בעולם העבודה ולכן כזה שקל להשיט עליו הוצאות נדרשות לצורך פיזור הסיכונים והנזק שעולם העבודה (והעולם האמיתי) מביא אתו.

יש לך שאלה? לייעוץ ללא עלות השאירו פרטים >>

 

אובדן כושר עבודה לעצמאי

אחד מהסיכונים המשמעותיים ביותר שמדינת ישראל מבטחת את האזרחים שלה כנגדו הוא סיכון אובדן כושר העבודה, כלפיו נדרש כל מעביד לבטח את עובדיו על פי חוק. עצמאים, שאינם מועסקים על ידי מעביד, נדרשים לבטח את עצמם כנגד סיכון זה, וזאת כחלק מהרחבת החוקים המסדירים את הביטוח הפנסיוני כך שיחולו גם עליהם. במאמר זה תוכלו לקרוא על ביטוח אובדן כושר העבודה לעצמאים.

 

מהו "ביטוח אובדן כושר עבודה"?

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב בקרן הפנסיה / ביטוח המנהלים של העובד, שנועד להבטיח כיסוי ולספק קצבה חודשית "מחליפת שכר" במקרה בו החוסך מאבד את יכולתו לעבוד ולהתפרנס עקב מצבו הבריאותי שהתדרדר / תאונה שעבר. ביטוח זה מוצע לעובד על ידי כלל חברות הביטוח בשוק, אך מוכתב מראש על ידי המפקחת על הביטוח, שקבעה תוכנית בסיסית זהה לכל חברות הביטוח, עליה ניתן להוסיף (בתוספת תשלום כמובן) תוספות שונות ומודולריות שמתומחרות בנפרד ומפוקחות גם הן על ידי המדינה.

 

בנוסף לביטוח הפנסיוני

בנוסף לביטוח הפנסיוני (שהוא ביטוח חובה) ישנם גם ביטוחים פרטיים לאובדן כושר עבודה, שמציעים תנאים שונים במחירים שונים מביטוח החובה הכלול בקרן הפנסיה. אנו ממליצים לכל אחד לברר את פרטי הביטוח שלו ולוודא שלא מתקיים עבורו "ביטוח כפול" שלא משרת אותו (חברות הביטוח לא יפצו מעבר לשבעים וחמש אחוז משכר העבודה של האדם גם אם יש כפל ביטוחי).

החל משנת 2017 קיימת חובה חוקית לעצמאים לבטח עצמם מאובדן כושר עבודה כחלק מ"חוק פנסיה חובה לעצמאים", ולכן גם אוכלוסייה זו מכוסה מסיכון זה כעת.

 

האם יש הבדל בין הביטוח הפנסיוני לביטוח הפרטי? האם יש הבדל בין חברה לחברה בפוליסה שהן מציעות?

תוכן פוליסת הביטוח לאובדן כושר עבודה מוכתב מראש על ידי המפקחת על הביטוח, שקבעה תנאים בסיסיים שכל פוליסה חייבת לכלול בתוכה. אחידות זו נועדה בין השאר בכדי לתמרץ את האזרח הפשוט לרכוש לעצמו בטוח שכזה, ולאפשר תחרות מלאה בשוק, כך שחברות הביטוח לא יכולות עוד לייצר תנאים עמומים שכביכול שונים מהתנאים שמוצעים על ידי חברות ביטוח אחרות ולתמחר אותן באופן שונה למרות הזהות היחסית בין השניים.

 

מהו אותו "כיסוי בסיסי" המוסדר בחוק?

כלל התנאים המוצגים במסמך זה משותפים לכל פוליסות הביטוח הבסיסיות, וכוללים בתוכם בין השאר תשלום אחיד, מאורע מזכה אחיד, תקופת כיסוי אחידה ותקופת המתנה זהה לכלל פוליסות הביטוח.

 

אובדן-כושר-עבודה

מהו המאורע המזכה?

כלל חברות הביטוח מחויבות לספק כיסוי על אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה או תאונה הגורמת לפגיעה זמנית או קבועה בשיעור של לפחות 75% מיכולתו של האדם לעבוד בתחום עיסוקו / בכל תחום עיסוק סביר אחר, התואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו.

 

מהי תקופת הכיסוי של הביטוח?

תקופת הביטוח הקבועה בחוק היא לפחות עד גיל הפרישה החובה בחוק (67 לשני המינים), כאשר הלקוח רשאי להתנות על תנאי זה (להוסיף או להפחית משנות הביטוח) בהתאם לרצונו וצרכיו המקצועיים האישיים.

משמעות תקופת הביטוח היא פשוטה, ומצביעה על כך שתקופת הזמן בה תשולם הקצבה, שמדמה הכנסה חודשית – היא עד גיל הפנסיה בו היה העובד מפסיק לקבל את שכרו בין כה וכה. אם אדם מאבד את כושר עבודתו בגיל עשרים ושבע, למשל, הוא ימשיך לקבל תשלום חודשי מחברת הביטוח שלו בארבעים שנה לאחר פציעתו, באופן שמדמה יציאה "רגילה" לפנסיה.

 

כמה כסף מקבלים בפועל אם אכן נוצר אובדן כושר עבודה?

סכום הפיצוי החודשי המקסימלי הקבוע בחוק לעצמאיים הוא שבעים וחמישה אחוזים משכרם בשנים עשר החודשים האחרונים של עבודתם לפני הפגיעה. תנאי זה שונה מהתנאי המקביל לשכירים, שכולל בתוכו גם אופציה חלופית לפיה השכר הממוצע יכול להיקבע גם לפי שלושת החודשים שקדמו לפגיעה.

עובד שהרוויח, למשל, עשרת אלפים שקל בחודש בממוצע בשנה שלפני פגיעתו, יקבל לאורך כל התקופה בה הוא חסר כושר עבודה שבעת אלפים חמש מאות שקלים מחברת הביטוח, כתשלום מחליף שכר.

 

מהי תקופת ההמתנה שצריכה לעבור לפני שאוכל להתחיל לקבל תשלומים אלו?

כמו כל הביטוחים, גם ביטוח אובדן כושר ההכנסה הוא ביטוח שדורש תקופת המתנה לפני כניסתו לתוקף (מרגע הפגיעה שהובילה לאובדן כושר העבודה). תקופת ההמתנה של ביטוח זה עומדת על שלושה חודשים, מלבד מקרים של החרגות רפואיות ספציפיות, הרשומות בפוליסת הביטוח.

חריג נוסף לכלל זה מתקיים עבור מי שהתקיים עבורו "אובדן כושר עבודה חוזר" בגלל אותה המחלה / תאונה בתוך שנים עשר חודשים ממועד הפסקת התשלומים על ידי חברת הביטוח, שאינו נדרש לתקופת המתנה לפני חידוש התשלומים עבורו.

 

מה אם אני מרוויח כסף ממקורות אחרים שאינם השכר החודשי שלי?

עצמאים רבים מרוויחים את שכרם במספר דרכים, שיכולות לכלול בתוכם גם גמלאות משלימות מהביטוח הלאומי, הכנסות "פאסיביות" מקרנות השקעה או נדל"ן ועוד.

הכנסות אלו אינן, ככל, סיבה לשלילת זכאותו של אדם לתשלומים על אובדן כושר הכנסתו, אך יכולות להתקזז מהתשלומים שמועברים לו על ידי חברת הביטוח, כל עוד הן אינן פאסיביות לחלוטין.

 

האם ניתן לרכוש "הרחבות" לתנאים אלו באופן פרטי מול חברת הביטוח?

למרות שהפוליסה הבסיסית לביטוח אובדן כושר הכנסה נקבעת מראש על ידי המפקחת על הביטוח, ניתן עדיין להתנות על חלק מהתנאים שהוצגו לעיל בתוספת תשלום על ידי הבנייה מודולרית של פוליסת הביטוח אל מול החברה.

הרחבות בתשלום אלו יכולות לכלול בתוכם ביטוח גם על אובדן כושר עבודה חלקי (בין עשרים וחמישה לשבעים וחמישה אחוז, ולא רק שבעים וחמישה אחוזים כמו בכיסוי הבסיסי), ביטוח לאובדן כושר עבודה בעיסוק ספציפי (ולא כל עיסוק סביר), קיצור של תקופת ההמתנה ותשלום רטרואקטיבי על תקופת ההמתנה.

ניתן להוסיף / להוריד את ההרחבות הללו בכל עת, וזאת כל עוד לא התרחש אירוע מזכה של אובדן כושר עבודה, שהוביל לתשלום ומימוש של פוליסת הביטוח.

 

כיצד אוכל לתבוע את זכויותיי מחברת הביטוח במקרה שנפגעתי?

מימוש פוליסת הביטוח בגין אובדן כושר עבודה כורך בתוכו תביעה שמוגשת לחברת הביטוח בצירוף תעודות רפואיות המאששות ומוכיחות את מצבו הרפואי של המבוטח (לרבות אישור רופא תעסוקתי ואישורי מחלה אחרים).

תביעה זו נדרשת להגשה בהקדם האפשרי לאחר האירוע שגרם לאובדן כושר העבודה, כשרוב חברות הביטוח דורשות לקבל את ההודעה על אובדן כושר העבודה עד שלושה חודשים ממועד הפגיעה.

חשוב לציין שחברות ביטוח רבות לא ממהרות לשלם את פוליסת הביטוח הספציפית הזאת (שהיא יקרה מאוד וארוכת טווח) ולכן תביעות רבות שמוגשות באופן עצמאי נדחות על הסף מטעמים שונים, ואנו ממליצים לשכור עו"ד שייצג אתכם בהליך התביעה.

 

אם לאחר קריאת מאמר זה נותרו לכם שאלות, או אם נפצעתם ואתם לא יודעים כיצד לממש את פוליסת הביטוח ששילמתם עלייה, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל מאיתנו שירות מכל הלב שילווה אתכם מהרגע הראשון.

תוכן עניינים